Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Facadepudsgruppen

Facadepudsgruppen blev stiftet i 2007 og er en interessegruppe under Murersektionen. Facadepudsgruppens formål er at varetage facadepudsentreprenørernes interesser.

Gruppen har medlemmer over hele landet. Fælles for de deltagende virksomheder er, at de for en væsentlig del af deres virksomhed udfører arbejder med facadepudssystemer og facadepuds på isolering.

En del af medlemmerne udfører også andre arbejder inden for byggeriet, f. eks.  tillægsisolering, altan- og betonrenovering samt andre arbejder i naturlig forlængelse af renovering af den udvendige klimaskærm.

Nogle af medlemsvirksomhederne har pudsarbejde som speciale inden for virksomheden, der almindeligvis beskæftiger sig med en bredere vifte af discipliner inden for byggeri.

Arbejdsgruppe
Arbejdsgruppen har arbejdet med at lave nogle forbehold tilpasset denne gruppes arbejdsbetingelser.

Arbejdsgruppen har drøftet problematikkerne om brugen af stilladser i forbindelse med facadeisolering og –puds. Dette arbejde har medført, at der er udarbejdet et faktablad, som er udsendt af BAR. Det er en vejledning om, hvordan stilladser kan opstilles, så sikkerhedsforskrifter overholdes, og der samtidig er den fornødne afstand ind til væggen med den fornødne plads til isolering og puds. 

Der afholdes TEMA-dage ca. en gang om året, hvor leverandørerne indenfor området deltager. Alle medlemmer i gruppen indbydes til at deltage i dagene.

Gruppen har et ønske om, at der kommer flere facadepudsentreprenører med i interessegruppen. 

NB! Det koster ikke ekstra at være medlem af facadepudsgruppen, da omkostningerne til driften betales af Murersektionen.

Læs mere om:

Faglige forbehold  
BARs faktablad om stilladser


Henvendelse kan ske til konsulent Jørgen Boje på:
Mail: job@danskbyggeri.dk
Telefon 72 16 02 49