Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Midlertidigt tilskudsstop til hulmursisolering

Fra 22. marts 2017 og tre måneder frem kan der ikke kan indgås nye aftaler med slutbrugere om isolering af hulmure i Energiselskabernes Energispareindsats

 

 

Energistyrelsens særkontrol af tilskud til hulmursisolering gennem energispareordningen er afsluttet, og der er fundet fejl i en række sager. Der er meddelt et 3 måneders stop for nye aftaler om støtte til hulmursisolering.

 

Fejl i 37 sager

Formålet med særkontrollen var at få et generelt indblik i, om energiselskaber og aktører (isolatører) lever op til Energispareaftalens krav til dokumentation af energibesparelser. Formålet var også at føre tilsyn med et antal specifikt udvalgte sager, hvor en ekstern part har påpeget et behov for kontrol. 37 af de i alt 62 kontrollerede sager vurderes at have mindst en væsentlig fejl.

 

Fejltyper

Fejlene ses både i forhold til efterlevelse af Energispareaftalens krav til dokumentation af en forhåndsaftale med slutbrugeren. Fejlene ses også̊ i forhold til korrekt opmåling af det isolerede facadeareal samt opfyldelse af forudsætninger for den valgte standardværdi. Endvidere viser kontrollen, at kvaliteten af det udførte arbejde i 5 tilfælde ikke er tilfredsstillende.

 

Læs mere
Energistyrelsen

 

Såfremt der ønskes yderlige information rettes henvendelse til Camilla Damsø Pedersen på tlf. nr. 72 16 02 24.